CZYM JEST OUPLACEMENT

Outplacement w Polsce realizuje BIGRAM

Outplacement indywidualny

Program indywidualnie zaprojektowany i ukierunkowany na wsparcie osób przechodzących przez zmianę zawodową – zwolnionych, poszukujących pracy, zmieniających ścieżkę kariery zawodowej.

Dowiedz się więcej

Outplacement grupowy

Program aktywizacji zawodowej dla większej grupy pracowników objętych zwolnieniami z przyczyn leżących po stronie organizacji, wynikających ze zmiany modelu biznesowego firmy, zmian struktury, fuzji czy optymalizacji kosztów.

Dowiedz się więcej

Komunikacja zmian

W procesie zmian kluczową rolę odgrywa komunikacja. Zmiany mogą prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa, obaw przed nieokreśloną przyszłością, a co za tym idzie – do spadku motywacji osób pozostających w organizacji. Ważne jest zatem planowe zarządzanie procesem komunikacji.

Dowiedz się więcej

RAPORT

tree

Pobierz raport z badania

Outplacement w opinii przedstawicieli HR,

przeprowadzonego przez BIGRAM w 2016

WYDARZENIA

Bieżące wydarzenia
Spotkanie ``Mosty zamiast murów``

6 kwietnia odbyło się spotkanie „Mosty zamiast murów” poświęcone komunikacji w procesie zmian. Izabela Michaliszyn i Anna Lewandowska, Konsultanci ds. Outplacementu, podzielili się z przedstawicielami HR m.in. swoją wiedzą w zakresie przygotowania menedżerów do komunikowania trudnych decyzji.

Archiwalne wydarzenia
knferencja-outplacement

20 stycznia 2016 roku odbyła się konferencja „Outplacement i coaching kariery odpowiedzią na zmiany w organizacji. Europejskie trendy i najlepsze praktyki.0

OUTPLACEMENT W MEDIACH

KONTAKT

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Bigram S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawy lub usunięcia. (DOBROWOLNE)
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od Bigram S.A. oraz Dentons Europe Oleszczuk sp. k. (DOBROWOLNE)

Kontakt:

Anna Łobodzińska, Dyrektor Działu Rozwoju Ocen BIGRAM

anna.lobodzinska@bigram.pl

tel. +48 695 500 505